Articole Familie Semnele vremurilor

Florin Ianovici ◉ Rânjetul galben al diavolului

elefant.ro%20
evomag.ro%20
Florin Ianovici ◉ Rânjetul galben al diavolului

Fiecare avem neputințele noastre, acele zone când ne simțim prea slabi, prea mici, prea nepregătiți.

Mă uit cu mirare si durere cum cu fiecare zi omul se strică, cum cu fiecare zi gândurile omului se abat de la Dumnezeu si se îndreaptă spre cel rău.
 
Mărturisesc că mi se chircește sufletul sub avalanșa plină de obrăznicia nerușinată a celui rău. Aici este zona mea dureroasă, de neputință, de maximă vulnerabilitate. Recunosc.

Mărturisesc că abia acum înțeleg expresia: 2 Petru 2:7 – "....neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi" 2 Petru 2:8 – "(căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite)," Nu întâmplător explicația este în paranteze. Până si pana scriitorului se rușinează, de aceea folosește paranteza.

Prăbușirea lumii este inevitabilă. Rostogolirea ei nu mai poate fi oprită. Diavolul l-a împins pe om în sarabanda nebună a plăcerilor vinovate si îl consumă până îl lasă fără suflare.

Batjocorirea si îndrăzneală celor care s-au aprins în poftele lor unul după trupul altuia, a ajuns la ordinea zilei.
Niște smintiți fac din rușine o virtute si o îmbracă cu cuvinte meșteșugite ca să ne amețească, să ne convingă că răul este bine si dragostea nu se votează.

Ei sunt activiști, ei sunt însuflețiți de dorința de a face adepți, partizani si de aceea aleargă în lungul si latul pământului pentru a ne fura copiii, pentru a ne fura istoria, pentru a ne fura albul neprihănirii ca se ne îmbrace cu rosul strident al Babilonului.

Ochiul bolnav al diavolului urmărește fiecare cuvânt așternut în spațiul public si aplică imediat cenzura, intimidarea, persiflarea, iar plutonul lui de ciraci pune la zid si execută nemilos pe oricine îndrăznește să se ridice împotriva politicilor si ideologilor prin care mama, tata, soț, soție, fiu, fiică, femei, bărbat, ea, el vor să fie șterse, eradicate, scoase în afara normalului.

Este poate cea mai perfid atac asupra lui Dumnezeu Creatorul. Omul vrea să ia locul Făcătorului si să creeze el genuri noi, să creeze reguli noi, să distrugă ordinea firească cu una inventată în adâncimile întunericului.

Noi ce facem?
Noi ne ridicăm la rugăciune si post.
Dumnezeu a mai dărâmat odată turnul Babel.
Dumnezeu poate să încurce socotelile spurcate, Dumnezeu poate să oprească lupta nebună a unora de a se ridica mai presus de scaunul Lui de domnie.
Astăzi ne rugă si postim ca Dumnezeu să nimicească planurile celui rău cu privire la familie, copii si să ne izbăvească de otrava Sodomei si Gomorei.
Nu vom asista neputincioși la ofensiva celui rău.
Nu vom sta cu mâinile în sân.
Nu vom răspunde cu armele lor , ci cu armele luminii: rugăciune, post, Cuvânt, părtășie, toate în frica de Dumnezeu.

Ziua a 12-a, rugăciune si post, biserica Renovatio

Temă: Dumnezeu să nimicească planurile celui rău cu privire la învățătura Sodomei și Gomorei și să ocrotească familia biblică
Text biblic: 1 Tesaloniceni 4:4 – "fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste"
 
Florin Ianovici