Articole Diaspora Română Creștină

Eugen Porcilescu ◉ Este vedenia lui Daniel Brânzei la nivelul unei vedenii biblice? O perspectivă penticostală

elefant.ro%20
evomag.ro%20
Eugen Porcilescu ◉ Este vedenia lui Daniel Brânzei la nivelul unei vedenii biblice? O perspectivă penticostală

Recent, fratele Brânzei, a publicat un mesaj care a atras atenția multora dintre noi. Titlul acestui mesaj este „Al cui este pământul acesta. Mesaj din criza de Covid.” (vezi aici)

Plecând de la frământarea lui personală și anume, citez: „dacă elitele acestei lumi au pus la cale un plan așa de perfect prin Covidul acesta încât nimeni și nimic nu li se mai poate opune, ce mai pot face eu?“, fratele Brânzei a avut o iluminare divină, o „vedenie” cu privire la Noua Ordine Mondială, răsturnând cu susul în jos, tot ce știm cu privire la viitorul omenirii. 

Astfel, în perioada de spitalizare a avut o experiență cu Dumnezeu pe care el personal o numește "vedenie", fiind foarte atent să ne asigure că nu a fost o halucinație ( de la boală sau medicamente ) ci conștient deplin de ceea ce a trăit, el poate numi această experiență "vedenie" și că ea "se petrece la intersecția dintre timp și eternitate, când Dumnezeu „coboară cerul“ și se apropie de sufletul nostru cu manifestări caracteristice lumii de dincolo. Una dintre ele este alunecarea înainte și înapoi pe axa timpului.”

Deși predică acest mesaj într-o Biserică baptistă, și știe care sunt riscurile dacă nu explică clar în ce constă "vedenia" lui, totuși fratele baptist Brânzei, își asumă riscul și mărturisește experiența lui.  

Este această experiență la nivelul unei vedenii biblice? 

Adică, putem afirma despre ea că este la nivelul experienței trăite de oamenii bibliei când au avut niște trăiri spirituale profunde și au văzut lucruri profetice care s-au întâmplat în istorie? O putem încadra, noi penticostalii, în rândul unei vedenii, după modul în care definim noi o vedenie? 

Nu! 

Experiența lui Brânzei nu este deloc o vedenie în sensul strict al Bibliei, ci este mai degrabă o înțelegere mai profundă, imaginară, a unor evenimente istorice biblice și o încredințare că în lumina acestor înțelegeri, Domnul îi comunică ceva special.

Ce este vedenia biblică?  

Vedenia biblică este o experiență spirituală profundă, la nivelul unor trăiri profetice, acolo unde Dumnezeu prin imagini profunde, detaliază evenimente viitoare. Ele se pot manifesta în stare conștientă sau în stare sub-conștientă, când persona respectivă dormea. Câteva exemple biblice! 

Ezechiel este răpit în duh, având o experiență profundă, de vedenie dumnezeiască, văzând atât trecutul cat si viitorul națiunii israelite "Mâna Domnului a venit peste mine, și m-a luat în Duhul Domnului, și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.Ezechiel 37:1,2 

Aici, profetul, vede lucruri greu de explicat în cuvinte, imagini care depășesc capacitatea noastră de înțelegere, dialogul între el și Yahve, plus tot ce se întâmplă ne fac să înțelegem că o vedenie biblică, este cu adevărat o experiență „în Duhul" foarte profundă. 

Ieremia, când a fost chemat ca profet, a avut o vedenie scurtă cu un cazan în clocot în poziția geografică ce indica Babilonul. Întrebat de Domnul ce vede, el zice cu lux de amănunte detaliile vedeniei lui. "Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară, astfel: „Ce vezi?“ Eu am răspuns: «Văd un cazan clocotind, dinspre miază-noapte. Și Domnul mi-a zis: «De la miazănoapte va izbucni nenorocirea peste toți locuitorii țării." Ieremia 1:13,14 

În schimb, Daniel, a avut același tip de experiență în toiul nopții, în stare sub-conștientă, când dormea, văzând prin „vedenii de noapte" (vise la un nivel de experiență spirituală profundă) viitorul imperiilor care se vor succeda unul după altul. „În anul dintâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui, pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie.  Daniel a început și a zis: „În vedenia mea de noapte..." Daniel 7:1,2 

Deși erau niște vise, totuși prin intensitatea experienței în Duhul, prin detaliile extrem de profunde, Daniel le numește „vedenie de noapte". 

Este experiența lui Brânzei la nivelul acesta? Nu! 

El nu are o experiență în Duhul, ca ființa lui să fie inundată de imagini divine transmise lui, pentru a înțelege profetic viitorul acestei omenirii. El are o experiență imaginară, imaginându-și anumite episoade din istoria omenirii (omenirea înainte de Potop sau omenirea la Turnul Babel) creând o paralelă între lumea de atunci și evenimentele prezente. 

Însă experiențele biblice indică cu totul altceva! Ei nu își imaginau ceea ce vedeau, nu foloseau anumite texte biblice ca să le contextualizeze, ci pur și simplu vedeau (evident în Duh ) anumite imagini transmise în mod supranatural, lor! 

Da, Brânzei are dreptate când spune că prin vedenie alunecă pe axa timpului, însă nu în mod imaginar, cum este în cazul lui, ci spiritual printr-o experiență „în Duhul”! 

Vedenia lui nu poate fi la nivelul vedeniei lui Petru, când în rugăciune cade „într-o răpire sufletească” și are următoarea experiență: „Eram în cetatea Iope; și, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească, și am avut o vedenie..” Fapte 11:5

Petru nu-și imaginează nimic, ci din contră, copleșit de imaginile ce îi apăreau în față, poate mărturisi în fața Bisericii din Ierusalim, că experiența lui este pur spirituală, cuprinzând în ea, un plan a lui Dumnezeu cu privire la mântuirea Națiunilor!

Care este mesajul vedeniei lui? 

Imaginându-și omenirea înainte de potop, o omenire care a descoperit lucruri științifice ce noi le-am pierdut, Brânzei duce „vedenia” într-un punct al imaginației foarte riscant! Vorbește despre o cifră a omenirii de aproape 5 miliarde de inși, oameni care au descoperit energia care să-i propulseze în spațiu, omenirea fiind vizitată de alți oameni care ar locui undeva în constelația Orionului ( un fel de extratereștri ) și care au construit piramidele exact în centrul pământului, ajutând omenirea prin construcția piramidelor și altor aspecte care au dus la un progres al umanității. 

Brânzei citează și din legendele lui Herodot, vorbind despre continentul pierdut al Atlantidei, acolo unde conform spuselor istoricului grec, ar fi locuit niște semizei, posesorii unei cunoștințe superioare. Mi se pare oarecum surprinzător ca un teolog de talia lui Brânzei să citeze cu atâta ușurință din Herodot și cumva să creeze o conexiune între personajele biblice și Legendele Olimpului cu zei și semizei!

În fine, imaginându-și o lume trecută dar foarte asemănătoare cu a noastră, mesajul ce l-a primit prin „vedenie” fratele Brânzei, este acela că deși acești oameni, care dominau antichitatea, se vedeau stăpânii pământului totuși Dumnezeu i-a nimicit prin Potop! „Dumnezeu a demonstrat prin potop că pământul este al Lui și El are ultimul cuvânt în tot ceea ce se petrece pe el. Vinovații de atunci sunt legați acum în lanțuri și-și așteaptă cuvenita judecată.” conclude Brânzei!

„Vedenia” lui continuă cu următorul episod, Turnul Babel, când omenirea a vrut să creeze ceea ce își dorește și acum, o Ordine nouă mondială! Însă, prin decret divin, la fel de valabil și astăzi, omenirea a fost „pedepsită să trăiască fărâmițată în națiuni, limbi și dialecte...

Astfel, dacă Dumnezeu a dat acest decret unei omeniri ambițioase în a crea o ordine mondială inventată de ea, la fel Dumnezeu va păstra acest decret și nu va îngădui crearea unei Noi Ordini Mondiale! În concluzie „se va vedea mereu și mereu că nu elitele lumii stăpânesc istoria, ci Dumnezeu. Glasul lui Dumnezeu nu poate fi redus la tăcere, oricât ar încerca valurile noi de persecuție din partea elitelor mondiale. Planeta aceasta este a lui Dumnezeu, nu a lor!

La fel, trecând pe la Sodoma și Gomora, vedenia lui Brânzei continuă și spune că istoria se va repeta, când Dumnezeu va aduce focul judecății asupra devierilor sexuale, imorale ale omenirii. 

Masajul acestei vedenii, mi se pare interesant! Dacă fratele Brânzei l-ar fi păstrat doar ca pe o înțelegere a lui asupra prezentului și ar fi făcut o predică, aș fi spus și eu ca toți ceilalți, interesant! Însă, fratele merge departe, vorbind de înțelegerea lui ca și cum ar fi fost o inspirație divină, o vedenie în care Dumnezeu îi arată evenimentele viitoare! 

Ori, asta atrage atenția majorității, în mod special a celor care cred in revelații speciale ( fratele Brânzei mai puțin, fiind baptist ) luând aceste spuse ale lui, din optică penticostală. Ca și cum Duhul Sfânt i-ar fi comunicat lui personal un adevăr profetic important! Nu este nici pe departe așa ceva! 

Vedenia lui intră în conflict direct cu profețiile biblice!

Făcând abstracție de extratereștri, semizei și alte legende, ( deși cu greu poți trece peste ), ceea ce mă neliniștește în imaginația lui este faptul că Brânzei face abstracție de adevărul profeției biblice. 

Biblia ne spune clar că omenirea va fi condusă de un singur om, Anticrist, că el va avea putere peste orice seminție și națiune a  pământului ( Apoc.13:7) și că într-un final, va aduna toate Națiunile pământului într-o conflagrație mondială, împotriva Israelului (Apoc.16:14,16) 

Dacă el, Anticristul, va avea putere peste toate Națiunile, de la sine se înțelege că prin el, va există o singură putere mondială, condusă central de el. 

Da, Biblia nu amintește nimic de Noua Ordine Mondială, de un Guvern mondial sau de o monedă unică mondială, nu amintește nimic de o presupusă elită mondială și că pământul ar fi sub comanda lor. Aici, îi dau perfectă dreptate lui Brânzei, fiind absolut de acord că pământul este al Domnului, nu al unei elite speciale. 

Dar, Biblia ne spune că la final, omenirea va reuși să se unească sub conducerea unui singur om care va dori distrugerea Israelului. Dincolo de presupusele idei de ordine sau elite mondiale, există un adevăr biblic ce contrazice „vedenia” lui Brânzei, omenirea va fi condusă de un singur om, care va aduce totul în punctul auto-distrugerii!

Cum ar trebui să ne raportăm noi penticostalii la astfel de „vedenii”? 

Atenție! Mare atenție!

Adevărul cel mai important subliniat de Brânzei este acela că Dumnezeu rămâne Suveran peste destinul omenirii și că, la fel ca în trecut, acum în prezent sau în viitor, Dumnezeu va demonstra lumii că nu omenirea controlează pământul ci El. Acest adevăr te ajută să scapi de sentimentul de „claustrofobie sub cerul liber”, și să privești încrezător spre viitor! Aici, sunt de acord întru totul cu Brânzei!

Însă, în mare, eu personal mă raportez cu mare discreție! Autorul vine cu idei întortochiate, cu semizei și extratereștri, citând din Herodot ca sursă de adevăr istoric la fel de ușor ca din Biblie, postulând oameni in constelația Orionului ( extratereștri care au ajutat la progresul omenirii ) sau piramide construite de extratereștri! La astfel de „vedenii” după o experiență de peste 20 de ani, mă raportez cu mare discreție! 

Având în vedere că în Noul Legământ, profeții au profețit o plinătate a Duhului și ca urmare a plinătății oamenii vor profeți și vor avea vedenii ( Fapte. 2:16,17 ), noi penticostalii, credem că Duhul Domnului poate da astfel de manifestări și astăzi. Însă, trebuie să fim foarte atenți, având în vedere faptul că mulți, profită de deschiderea noastră, să nu lăsăm să se strecoare nimic care să nu fie din Duhul Domnului!

Personal, am întâlnit oameni care au avut experiența unor vedenii. În mod special, am văzut oameni care au mărturisit „vedenii de noapte”, vise profunde care au dus oamenii într-o experiență profundă cu Domnul. Mesajul lor era extrem de profund și mai mult decât orice, s-au împlinit pe plan profetic! 

Cred în darul sau manifestarea aceasta, fiind o binecuvântare a Noului Legământ „tinerii voștri vor avea vedenii..” însă, sunt conștient că mulți pot derapa pe această strada greu de traversat! 

Astfel, cred că un penticostal nu poate numi această manifestare o vedenie, în sensul strict al bibliei. O înțelegere nouă, o inspirație, o perspectivă nouă, perspectivă profetică...da, dar nu vedenie! 

Vedenia, pentru noi, are o conotație extrem de profundă, acolo unde Brânzei, nu ajunge nici pe departe!
Eugen Porcilescu