Știri interne Noutăți editoriale

Noutate editorială: "Geneză și Înviere. Cum citim azi Biblia?" de Mihail Neamțu & Adrian Papahagi

elefant.ro%20
evomag.ro%20
Noutate editorială:
Trăim într-o epocă marcată de scepticism, agnosticism și ateism, iar creștinii sunt uneori copleșiți de mulțimea acuzațiilor aduse de politicieni, activiști, juriști, istorici, filozofi sau literați la adresa Bisericii lui Hristos și a civilizațieicreștine.

Prinși în vâltoarea veacului nostru, uităm adesea că avem un reazem, documentul și monumentul capabil să reziste încercărilor de uzurpare, demitologizare modernă sau deconstrucție postmodernă a sensului: Biblia.

„La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion…“ Văzând avansul ideologiei stângiste radicale, al „culturii“ anulării, sau mai bine zis al anulării culturii, gândul nostru s-a îndreptat spre Biblie. De două milenii, Cartea sfântă livrează codul moral al lumii creștine.

Din păcate, mulți dintre cei care astăzi conduc destinele popoarelor și dictează educația tinerilor nu se mai raportează la Sfânta Scriptură ca la un izvor de apă vie.

Chiar mulți credincioși au încetat să mai citească zilnic Biblia. Iisus ne-a avertizat însă, prin reproșul adresat saducheilor: „Oare nu rătăciți voi pentru că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?“ (Marcu 12, 24).

În ceea ce ne privește, considerăm esențială întoarcerea la sursă, ad fontes – nu doar ca reflex firesc pentru oameni care au redactat lucrări de patrologie și de filologie, ci și pentru intelectuali ori simpli membri ai unei națiuni europene, născute și formate în tradiția creștină.

Avem sentimentul că o lectură onestă și receptivă a textului sacru scoate la iveală răspunsuri pentru fiecare om angajat în căutarea sensului propriei vieți.

Suntem convinși că citirea Sfintei Scripturi stimulează educația morală, întărirea voinței, rafinarea psihologică, sensibilitatea artistică și strălucirea intelectuală a oricărui tânăr.

Paginile care urmează pornesc de la o serie de dialoguri înregistrate la Cluj și la Brașov în anii 2019-2020 și distribuite la acea vreme pe internet.

Pandemia a întrerupt seria întâlnirilor noastre, care au putut fi reluate în fața unui public, la Oradea, abia în primăvara acestui an, însă ne-a permis să transcriem, să revizuim și să amplificăm cele rostite.

Ne-am aplecat asupra Scripturii fără pretenții de exegeți specializați sau de predicatori consacrați. Chiar dacă facem uneori trimiteri spre textul original ori către istoria comentariilor patristice și moderne, nu ne arogăm calitatea de specialiști în studii biblice.

Un teolog și un filolog în marginea Logosului – așa ar putea fi descrisă îndrăzneala noastră. Ea pornește din dragoste pentru Biblie și din atașament față de cultura pe care a zămislit-o Cartea Cărților. Hermeneutica textului biblic se prelungește cu discuții despre actualitate, căci suntem amândoi implicați în zbaterile și dezbaterile veacului și cetății.

 
« Ce este omul fără suflet? Câteva zeci de kilograme de hidrocarburi animate, niște kilograme de țesut muscular și grăsime, adică materie similară cu orice bou sau vacă. Fără Dumnezeu, rămășițele noastre sunt comparabile cu o grămadă de gunoi.

Esențialmente, carbonul, hidrogenul și celelalte substanțe din care suntem compuși se găsesc și-n ordinea inferioară a creației. Dar unde se duce dragostea noastră de frumos? Ce se întâmplă cu visele noastre?

Dar cu descoperirile minții, cu toată suferința cântată sau povestită? Unde se duc simțirile noastre nobile? Se pierd, oare? Înseamnă că omul, în fond, n-are nicio valoare.

Dacă Dumnezeu a murit, totul e relativ. Și pentru că nimic nu contează, atunci de ce nu l-am omorî pe semenul nostru, tratându-l ca pe o hienă, sau de ce nu ne-am sinucide, disperați?

Crima sau sinuciderea sunt ultima și cea mai gravă negare a vieții, ultimul resort al nihilismului în fața absurdității vieții fără Dumnezeu. Fiindcă o viețuire fără Înviere, fără viață veșnică, este o absurditate. »

Adrian Papahagi

Fragment din volumul „Geneză și Înviere. Cum citim azi Biblia?” (Marile Cărți, 2022, în curs de apariție).