Articole Devoționale / Motivaționale

O voce care „strigă”: lasă piatra jos ...!

elefant.ro%20
evomag.ro%20
O voce care „strigă”: lasă piatra jos ...!

„Atunci, cărturarii și fariseii I-au adus (lui Isus Hristos) o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului ...”

În această perioadă, în Timișoara (și în România) „în mijlocul norodului” au loc acțiuni publice ale comunității LGBT de afirmare și promovare a identității și diversității sexuale, ceea ce a generat o serie de reacții, publice sau private, mai vocale sau mai tăcute, articulate sau difuze. Sunt atitudini și reacții care acoperă un palier larg, de la împotrivire (pentru diverse motive și motivații), continuând cu o oarecare neutralitate și până la susținere și promovare (dusă chiar la extreme, intrând în zona exceselor și a abuzului de drept). 

Este și o zonă de ... tăcere (pe care nici nu ști cum s-o iei: de bună, de rea?).

Care este (și ar putea sau ar trebui să fie) părerea și poziția celui tăcut? Acesta ar putea fi un ... creștin necunoscut. Nu vrei să faci parte și tu din această categorie?

„Creștinul necunoscut” al secolului 21 – cel mai probabil ultimul secol din istoria omenirii în forma pe care o cunoaștem, știind că Dumnezeu va îngădui distrugerea pământului și a tot ce este pe el (iar lucrul acesta este deja și va fi tot mai evident în jurul nostru), având în Planul Divin crearea unui cer nou și a unui pământ nou, în care va domni neprihănirea – are un reper; iar acest reper nu este, în primul rând, nici istoria (cu tot ce presupune aceasta), nu este nici valoarea sau criteriul moral, social, filozofic, educativ, juridic,  economic, tradițional sau progresist; nu are o poziție subiectivă (deși este una personală), ci obiectivă (chiar dacă este minoritară), de care nu se dezice (și pentru care și-ar da și viața), având în vedere că Reperul lui este Dumnezeu și Cuvântul Lui care este veșnic și imuabil, ridicându-se astfel deasupra oricăror altor criterii și repere relative, schimbătoare și trecătoare.

 

Revenind la comunitatea LGBT, convingerile creștinului necunoscut sunt următoarele: 

 • nu se raportează la aceasta cu prioritate ca la o comunitate, o masă de oameni, ci la persoane individuale, create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu; 

 • are convingerea că în fața lui Dumnezeu, la origine, nu exista nicio diferență între un homosexual (sau orice altă persoană din comunitatea LGBT) și un sfânt; diferența o face doar Hristos din viața omului, ca urmare a unor alegeri pe care le face fiecare persoană în raport cu Dumnezeu;

 • are convingerea că toți oamenii sunt păcătoși (fie că este vorba de păcate mai vizibile sau ascunse, mai „mari” sau mai „mici”), iar păcatul ne-a îndepărtat de Dumnezeu, Cel care ne-a creat și ne-a dat libertatea de alegere, fie că suntem homosexuali sau nu;

 • și în viața homosexualului păcătos (ca și în viața oricărui om) este o conștientizare, în străfundul inimii, a existenței unei realități veșnice și se regăsește un sentiment de vinovăție în fața lui Dumnezeu (chiar dacă mulți nu se raportează la El în mod conștient), existând astfel potențial de reabilitare; nimeni nu este condamnat, ab initio și predestinat la moarte spirituală

 • homosexualul (ca și orice alt păcătos) este victima și sclavul celui rău, al Diavolului, care caută sub orice formă să țină oamenii captivi, departe de Dumnezeu și de soluția pe care o are El pentru fiecare păcătos;

 • știe că Dumnezeu este un Dumnezeu îndelung răbdător și aduce iertare și reabilitare pentru orice păcătos care se întoarce în timp util la Dumnezeu din răzvrătirea și rătăcirea lui, crezând în jertfa Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a plătit prin moartea Sa pentru toate păcatele omenirii și trăind în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu;

 • are convingerea că Dreptatea și Judecata lui Dumnezeu se va manifesta la un moment dat în mod invariabil împotriva oricărui păcătos, în mod personal, care nu se depărtează de păcatul lui, aducând condamnare pentru viața trăită în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, iar consecințele vor fi veșnice (începând chiar de pe acest pământ, după ce, mai devreme sau mai târziu, „plăcerea” păcatului își va arăta adevărata realitate hidoasă).

 

Ce este, ce crede și ce face creștinul necunoscut?

 • Recunoaște că și el a fost păcătos, chiar mai păcătos decât cel mai înrăit și păcătos homosexual; unii dintre ei au gustat același păcat al homosexualității (sau al derivatelor acestuia), dar au strigat la Dumnezeu și El i-a izbăvit inclusiv din legăturile acestui păcat, fiind o confirmare a realității puterii mântuirea a lui Isus Hristos; există, astfel, soluție inclusiv pentru păcatul homosexualității cu toate derivatele acestuia;

 • Prin pocăință personală (recunoașterea stării de păcat și dorința de renunțare la păcat) și credință în jertfa Domnului Isus Hristos, a trecut prin harul lui Dumnezeu de la o viață de răzvrătire față de Dumnezeu (care ar fi adus moartea și condamnarea veșnică), la o viață nouă, de ascultare și supunere față de voia lui Dumnezeu, ceea ce i-a produs o bucurie reală și profundă în inimă, trăind adevărata viață, din belșug, astfel cum a planificat-o Dumnezeu, având nădejdea vieții veșnice în prezența slavei lui Dumnezeu, indiferent de contextul vieții pe care o trăiește pe acest pământ;

 • Are convingerea fermă că orice păcătos, inclusiv homosexualul (ca și hoțul, mincinosul, criminalul, fățarnicul etc.), găsește același har la Dumnezeu și poate să înceapă o viață nouă, chiar începând de astăzi (mâine poate fi prea târziu, pentru că viața nu este sub controlul nostru și, de asemenea, în suveranitatea lui Dumnezeu, nu știm când va pune capăt harului mântuitor);

 • Deplânge viața și atitudinea multor așa-ziși creștini, care fie sunt fățarnici și ipocriți, fie sunt și ei înșelați de sistemele și instituțiile religioase care s-au îndepărtat mult de Dumnezeu și Cuvântul Său, având doar o aparență de spiritualitate, dar realitatea vieții (și chiar a învățăturii) lor fiind străină de viața din Dumnezeu, potrivit Cuvântului Său veșnic care este Autoritatea supremă și nenegociabilă. 

 

În concluzie, creștinul necunoscut:

 • Nu aruncă cu piatra în niciun homosexual (sau orice alt păcătos); nu protestează împotrivă; nu arată cu degetul; nu acuză; nu condamnă; așa a procedat și Isus Hristos cât a fost pe pământ, învățându-ne cum să trăim noi, urmașii Lui;

 • Afirmă, crede și caută să trăiască Adevărul Biblic, recunoscând și pocăindu-se ori de câte ori viața lui nu este în acord cu Biblia, fiind astfel o bună mărturie pentru cei din jur, care nu-L cunosc pe Dumnezeu ca și Mântuitor personal;

 • Se roagă și plânge pentru păcătoși (iar în această perioadă, în mod special pentru persoanele din comunitatea LGBT), să se întoarcă la Dumnezeu până nu este prea târziu și caută să fie un exemplu de urmat, prin viața și mărturia lui în mijlocul oamenilor, nu doar „aruncând” cu pietre (fie fiind ele și versete din Biblie) sau „liniștind” cugetul păcătoșilor, prezentându-L pe Dumnezeu exclusiv ca fiind un Dumnezeu care iubește necondiționat și nelimitat.

 

Care este provocarea pe care ți-o face un creștin necunoscut? Depinde din ce categorie faci parte. Astfel:

 1. Dacă îți arogi numele de creștin și te bați cu pumnii în piept (indiferent de confesiune, majoritară sau minoritară), cercetează-te în lumina Scripturii dacă la modul real cunoști voia lui Dumnezeu și dacă viața ta este în acord cu aceasta, care este relevată în Biblie; dă deoparte aparența și haina înșelătoare a religiozității, dacă aceasta nu este susținută de o viață transformată de Domnul și Mântuitorul Isus Hristos, pentru că în felul acesta nu ești cu nimic mai bun în fața lui Dumnezeu decât un homosexual care trăiește în păcatul său în mod ostentativ; pentru tine, acum este o ocazie de cercetare personală serioasă și luarea unei decizii în fața lui Dumnezeu; 

 1. Dacă nu îți arogi numele de creștin (sau ești conștient de faptul că ești doar creștin cu numele, de Paști și de Crăciun, și că viața ta este poate doar morală, dar nu este adevărata viață din Dumnezeu), ești mai aproape de Dumnezeu prin faptul că îți recunoști starea și nu dai dovadă de ipocrizie și fățărnicie ca cei din prima categorie; ești atât de aproape de Dumnezeu încât dacă acum te pui pe genunchi și Îi ceri îndurare și călăuzire, Dumnezeu este pregătit să-ți răspundă nevoilor reale ale sufletului; caută și o Biblie (este și pe internet) și descoperă-L pe Dumnezeu într-un mod personal și proaspăt și începe o nouă viață, în Lumină și sub călăuzirea Duhului Sfânt; 

 1. Dacă ești creștin adevărat (și poate necunoscut), continuă să trăiești cu Dumnezeu și ... lasă să se vadă asta în jurul tău; cu această ocazie și în această perioadă (și nu numai) te chem la o lucrare de mijlocire prin post și rugăciune, iar dacă Dumnezeu se va îndura, ne va da izbândă în această lucrare spirituală, inclusiv prin deschiderea altor oportunități pe care noi nici nu ni le putem imagina; să-L rugăm pe Dumnezeu să se îndure și să lucreze; să nu arătăm cu degetul homosexualii, să nu aruncăm cu pietre, să nu-i condamnăm, ci să-i câștigăm pentru Hristos; judecata va fi a Domnului în funcție de deciziile finale ale fiecăruia în mod personal, dar încă este vreme de har; 

 1. Dacă faci parte – ostentativ sau în ascuns – din comunitatea LGBT, să știi că, creștinul necunoscut (dar adevărat) se roagă acum pentru tine lui Dumnezeu, și-ți spune, așa cum i-a spus Domnul Isus Hristos femeii prinse în preacurvie, acum 2000 de ani:

 

„Nici Eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești.”

Restul sunt doar ... vorbe, balast, pietre. 

 

Vrei să faci parte și tu din categoria creștinului necunoscut din secolul 21? 

Poți deveni unul (sau să continui să fii, dacă deja ești), iar realitatea este că, creștinul adevărat va fi cunoscut și va avea parte de biruință finală, prin Domnul Isus Hristos și va fi (dacă nu este deja) vizibil și în societate, dar nu se va afirma el, nici religia lui, ci-L va prezenta și onora pe Domnul și Mântuitorul Isus Hristos!

 

... unul din creștinii necunoscuți ai secolului 21

Timișoara, 

orașul revoluției sociale, poate deveni și locul revoluției spirituale 

10.08.2021

 

P.S.

Pentru resurse și ajutor din punct de vedere spiritual (pentru cei care doresc să înceapă o viață nouă cu Domnul Isus Hristos) sau pentru întărirea și încurajarea în lucrarea de mijlocire prin post și rugăciune (pentru „creștinii necunoscuți” ai secolului 21), poți folosi următoarea adresă de email: office@bibliotecaezra.ro