Articole

9 lucruri pe care ar trebui să le știți despre Adunările lui Dumnezeu

elefant.ro%20
evomag.ro%20
9 lucruri pe care ar trebui să le știți despre Adunările lui Dumnezeu

Consiliului General al Adunărilor lui Dumnezeu din SUA (Assemblies of God - prescurtat cu AG în acest articol - cum este ea cunoscută în America) au ținut recent întâlnirea de afaceri bienală la Orlando, Florida. Iată ce ar trebui să știți despre una dintre cele mai mari grupări de biserici creștine din lume.


1. Adunările lui Dumnezeu se consideră mai degrabă o părtășie mare decât o denominație.

Adunările lui Dumnezeu a fost fondată în 1914 în Hot Springs, Arkansas, cu 300 de persoane la convenția fondatoare. De atunci, organizația a crescut în SUA până la aproape 38.000 de slujitori în 13.000 de biserici și peste 3 milioane de membrii și adepți. Biserica națională este numită Consiliul General al Adunărilor lui Dumnezeu. În conformitate cu intenția originală a corpului fondator (și similar cu Convenția Baptistă Sudică), Adunările lui Dumnezeu sunt considerate o părtășie cooperativă în loc de o denominație.


2. În Statele Unite, Adunările lui Dumnezeu sunt o părtășie tânără și diversă.

AG este una dintre cele mai tinere și mai diverse grupări protestante din America. Aproximativ 44% dintre aderenții săi sunt minorități etnice, iar majoritatea celor din părtășie (53%) este mai tânără de 35 de ani.

 

3. Adunările lui Dumnezeu este cel mai mare grup penticostal din lume.

World Assemblies of God Fellowship (Părtășia Mondială a Adunărilor lui Dumnezeu) este un corp cooperativ compus din mai mult de 160 de organisme bisericești naționale. Aceste organisme bisericești naționale numără în mod colectiv aproximativ 370.000 de biserici locale și 70 de milioane de adepți. Scopul declarat al Părtășiei Mondiale a Adunărilor lui Dumnezeu este „să urmărească împlinirea poruncii Domnului de a evangheliza pe cei pierduți în cel mai scurt timp posibil, oferindu-le posibilitatea de a asculta și de a răspunde la Evanghelie în toată plinătatea ei, încurajând și asistând reciproc, promovând relații armonioase și căutând cele mai eficiente mijloace de realizare a acesteia sub conducerea dinamică a Duhului Sfânt.

 

4. Adunările lui Dumnezeu sunt (în cea mai mare parte) autonome și independente.

În cadrul părtășiei Adunărilor lui Dumnezeu există două clasificări ale bisericilor - bisericile afiliate Consiliului General și bisericile afiliate districtului. Bisericile afiliate Consiliului General se bucură de o autonomie deplină, „dezvoltându-se până la punctul în care se auto-guvernează și se auto-susțin”. Bisericile afiliate districtului sunt cele care nu s-au dezvoltat încă până la punctul de a se califica pentru autonomie deplină. Aceste biserici sunt supuse supravegherii ecleziastice și autorității unei biserici părinte. Toate adunările trebuie să adere la Declarația Adevărurilor Fundamentale și la un model de conduită biblică.

 

5. Există mai mult de o duzină de colegii susținute de AG în Statele Unite.

Seminarele, colegiile și universitățile susținute de această părtășie includ Assemblies of God Theological Seminary, Caribbean Theological College, Christ Mission College, Evangel University, Global University, Korean Assemblies of God Theological School of New York, Labi College, Lumbee River Christian College, North Central University, Northpoint Bible College, Northwest University, Southeastern University, Southwestern Assemblies of God University, Southwestern Assemblies of God University (American Indian College), Trinity Bible College, University of Valley Forge, și Vanguard University.

 

6. Adunările lui Dumnezeu au apărut în urma trezirii spirituale de pe strada Azusa.

AG a luat naștere în Trezirea de pe Azusa Street, o serie de întâlniri religioase din Los Angeles, care au început pe 9 aprilie 1906 și au continuat până în jurul anului 1915. Aceste întâlniri de trezire spirituală au fost disprețuite de multe confesiuni consacrate și i-au condus pe mulți, care erau atrași de acest nou Penticostalism, către a începe propriile biserici și părtășii.

 

7. Aproximativ un sfert din pastorii Adunărilor lui Dumnezeu sunt femei.

La fel ca majoritatea grupurilor penticostale, AG consideră că femeile ar trebui incluse în toate rolurile de slujire. Aproximativ unul din patru pastori AG sunt femei. În 2010, organul oficial de elaborare a politicilor AG a adoptat o declarație privind „Rolul femeilor în slujire” care concluzionează, „După examinarea diferitelor traduceri și interpretări ale pasajelor biblice referitoare la rolul femeilor în biserica din secolul I, și dorind să aplicăm principiile biblice la practicile bisericii contemporane, concludem că nu putem găsi dovezi convingătoare că slujirea femeilor este restricționată în conformitate cu un principiu sacru sau imuabil.

 

8. Bisericile Adunărilor lui Dumnezeu subscriu la cele 16 „Adevăruri fundamentale”.

La doi ani de la înființare, AG a stabilit 16 doctrine care au devenit Declarația Adevărurilor Fundamentale. Cele 16 doctrine sunt:

 

 1. Scripturile, atât Vechiul, cât și Noul Testament, sunt inspirate verbal de Dumnezeu și sunt revelația lui Dumnezeu către om, regula infailibilă, autoritară a credinței și conduitei.
 2. Există un singur Dumnezeu adevărat care există ca o Trinitate.
 3. Domnul Isus Hristos este Fiul etern al lui Dumnezeu. Scripturile declară nașterea Sa din fecioară, viața fără păcat, minunile Sale, lucrarea Sa de substituție pe cruce, învierea Sa trupească din morți și înălțarea Sa la mâna dreaptă a lui Dumnezeu.
 4. Omul a fost creat bun și drept. Cu toate acestea, omul, prin încălcare voluntară, a căzut și, prin urmare, a suferit nu numai moartea fizică, ci și moartea spirituală, care este separarea de Dumnezeu.
 5. Singura speranță a răscumpărării omului este prin sângele vărsat al lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
 6. Există două ordonanțe. Botezul credinciosului prin scufundare este o declarație către lume că credinciosul a murit și a fost înviat împreună cu Hristos, devenind o nouă creație. Cina Domnului este un simbol care exprimă participarea credinciosului la natura divină a lui Hristos, un memorial al suferinței și morții lui Hristos și o profeție a celei de-a doua veniri a lui Hristos.
 7. Botezul în Duhul Sfânt este o experiență separată și ulterioară după convertire. Botezul cu Duhul Sfânt aduce împuternicire pentru a trăi o viață creștină învingătoare și pentru a fi un martor eficient.
 8. Botezul credincioșilor în Duhul Sfânt este mărturisit de semnul fizic inițial al vorbirii în alte limbi, pe măsura care o dă Duhul lui Dumnezeu fiecăruia. Vorbirea în limbi în acest caz este aceeași, în esență, ca darul limbilor, dar este diferită ca scop și utilizare.
 9. Sfințirea este un act de separare de ceea ce este rău și de dăruire către Dumnezeu. Sfințirea se realizează în credincios prin recunoașterea identificării sale cu Hristos în moartea și învierea Sa, și prin credința care se bazează zilnic pe faptul acelei uniri, și prin oferirea continuă a fiecărei facultăți mintale stăpânirii Duhului Sfânt.
 10. Misiunea Bisericii este să caute și să salveze pe toți cei pierduți în păcat; biserica este trupul lui Hristos și este alcătuită din toți oamenii care îl acceptă pe Hristos, indiferent de denominația creștină.
 11. Slujitorii chemați în mod divin și ordonați scriptural slujesc bisericii.
 12. Vindecarea divină este o parte integrantă a Evangheliei. Eliberarea de boală este prevăzută în ispășire și este privilegiul tuturor credincioșilor.
 13. Învierea celor care au adormit în Hristos și mutarea lor împreună cu cei care sunt vii, și rămân până la venirea Domnului, este speranța iminentă și binecuvântată a bisericii.
 14. A doua venire a lui Hristos include răpirea sfinților, care este binecuvântata noastră speranță, urmată de întoarcerea vizibilă a lui Hristos împreună cu sfinții Săi să domnească pe pământ o mie de ani.
 15. Va exista o judecată finală în care morții cei răi vor fi înviați și judecați conform faptelor lor. Oricine nu este găsit scris în Cartea Vieții, împreună cu diavolul și îngerii săi, fiara și prorocul fals, va fi predat pedepsei veșnice, în lacul care arde cu foc și pucioasă, care este a doua moarte.
 16. „Noi, conform făgăduinței Sale, căutăm ceruri noi și un pământ nou în care sălășluiește dreptatea”.

 

9. Patru doctrine sunt considerate nucleul credinței Adunărilor lui Dumnezeu.

În cadrul celor 16 adevăruri fundamentale, patru sunt considerate credințe esențiale „datorită rolului cheie pe care îl joacă în a ajunge la cei pierduți și a edifica credinciosul și biserica atât acum, cât și pentru viitor”. Cele patru credințe esențiale ale Adunărilor lui Dumnezeu sunt mântuirea, botezul în Duhul Sfânt, vindecarea divină și a doua venire a lui Hristos.

 

Notă: Materialul de mai sus a apărut pe 14 august 2021 în site-ul The Gospel Coalition (de unde a fost preluat), și a fost scris de Joe Carter (foto alăturat). El este editor pentru The Gospel Coalition, autor al The Life and Faith Field Guide for Parents, editor al NIV Lifehacks Bible și coautor al „How to Argue Like Jesus: Learning Persuasion from History’s Greatest Communicator” (Cum să argumentezi la fel ca și Isus: Învață arta persuasiunii de la Cel mai mare comunicator al istoriei). De asemenea, servește ca pastor asociat la McLean Bible Church din Arlington, Virginia. Îl poți urmări pe Twitter aici. Dacă citați sau folosiți acest material în altă parte, vă rog să păstrați toate link-urile din el și să menționați că a fost preluat din Blogul Lumea cre(s)tină în care trăim. Mulțumesc.