Articole Semnele vremurilor Diaspora Română Creștină

Peter Costea ◉ Totalitarismul revoluției sexuale

elefant.ro%20
evomag.ro%20
Peter Costea ◉ Totalitarismul revoluției sexuale

 În campania electorală am vorbit mult despre perspectiva creștină / Christian perspective asupra societății, adică a modului în care societatea poate fi structură pe principii creștine. Menționam că de-a lungul anilor au apărut iar apoi dispărut o multitudine de perspective.

 Cea cunoscută mai îndeaproape românilor este totalitarismul marxist care timp de două generații a promovat comunismul. Marxismul, nazismul, fascismul, iar, în zilele noastre, secularismul radical, au fost ori rămân perspective alternative pentru organizarea societății. Istoria a dovedit că toate au avut consecințe nefaste pentru societate și oameni.

În ultimele luni, însă, citesc tot mai frecvent despre o nouă perspectivă de organizare a societății, numită „sexual totalitarianism.”

Totalitarismul sexual este în plin toi, a distrus, distruge și va continua să distrugă oamenii, la fel ca și celelalte manifestări totalitare precedente.

Primul intelectual care a observat conturarea noului totalitarism a fost italianul Augusto Del Noce. Activ pe plan intelectual în anii 60 și 70, del Noce a fost martor al derulării revoluției sexuale în etapele ei incipiente. Catolic în convingeri, del Noce încă de atunci atenționa asupra totalitarismului sexual. Propunea încă din acei ani că manifestările sexuale anormale din zilele lui dovedeau, de fapt, concretizarea unei „filozofii de sexualizare a societății” care își căuta acceptare și un loc respectabil în dezbaterile filosofice și intelectuale ale zilei.

În timp, revoluționarii sexuali au reușit să-și imprime ideologia până în cele mai înalte structuri sociale și politice ale lumii, în tribunale interne, tribunale internaționale, ONU, UE, universități, licee, școli elementare (educația sexuală, de exemplu).

Fundamentul ideologic al totalitarismului sexual, spune del Noce, este îmbinarea gândirii lui Freud cu a lui Marx, Freud propovăduind împotriva „represiunii sexuale”, iar Marx în favoarea „eliberării” omului de asuprire. Așa a apărut noțiunea de „eliberarea omului de represiune sexuală”, un concept care în timp și-a primit un loc respectabil în gândirea occidentală.

Conform lui del Noce, era imposibil să porți un dialog cu „freudo – marxiștii”, deoarece ei, la fel ca marxiștii, erau convinși că normele morale formulate în trecut trebuiau eliminate pentru a „elibera” ființa umană de represiunea sexuală la care se pretinde că ar fi fost supuși de către societatea tradițională.

Un principiu fundamental al freudo-marxiștilor este că „when sexual needs are satisfied and every sexual repression is removed, man will be happy / când nevoile sexuale îi sunt satisfăcute și orice represiune / inhibiție sexuală eliminată, omul va fi fericit”.

Strigătul de bătălie a noii revoluții a devenit, în timp, „liberation from repression / eliberare de represiune” sexuală. Astfel, marxismul a devenit sexualizat / sexualized Marxism”.

Lupta de clasă pomenită de Marx s-a transformat, din lupta între burghezi și proletari, în lupta între „those who advocate for traditional morality and those who advocate for sexual freedom / între cei care promovează moralitatea tradițională și cei care promovează libertatea sexuală”. Lupta de clasă a devenit în acest fel „război împotriva represiunii / war against repression”.

Ca atare, totalitarismul sexual impune distrugerea structurilor tradiționale (morale, instituționale, politice, economice) și înlocuirea lor cu structuri noi care facilitează „libertatea sexuală”.

Vi se par stranii aceste idei? Sunt, dar sunt și reale. În plus, de multe decenii deja, ele sunt la lucru cu mult succes privind demolarea societății tradiționale. Căsătoriile între persoane de același sex, uniunile civile, „egalitatea” minorităților sexuale, educația sexuală și alte lucruri ca acestea sunt manifestări ale acestui război de demolare a societății tradiționale și, în final, creștine.

Peter Costea