Articole Semnele vremurilor

România contestă Hotărârea CEDO în cauza Buhuceanu și alții contra României

elefant.ro%20
evomag.ro%20
România contestă Hotărârea CEDO în cauza Buhuceanu și alții contra României
Salutăm decizia Guvernului României de a contesta, în data de 22.08.2023, Hotărârea CEDO pronunțată în cauza Buhuceanu și alții contra României prin care Curtea de la Strasbourg obligă Statul român să recunoască și să protejeze prin lege cuplurile formate din persoane de același sex.

Susținem acest demers politic și procesual realizat prin Ministerul Afacerilor Externe care creează premisele procedurale pentru o soluție legală și temeinică din partea Marii Camere CEDO, prin reexaminarea cauzei, în așa fel încât instituția familiei să rămână nealterată, conform legislației naționale actuale, ca o expresie a etosului românesc și, totodată, în acord cu valoarea socială, culturală și spirituală a familiei formată prin uniunea dintre un bărbat și o femeie.

Fiind vădit faptul că decizia CEDO a fost pronunțată împotriva argumentelor și apărării procesuale făcute de Guvern, a intereselor și suveranității naționale ale României, cu efecte majore asupra sistemului juridic, social, moral și cultural românesc, O.C.D.L., alături de relevanți actori ai mediului public (politic) și privat, a susținut în mod activ poziția de retrimitere a cauzei în fața Marii Camere CEDO, prin efectuarea și transmiterea de cereri, analize și poziții către diverse instituții și reprezentanți publici (ex: Scrisoarea nr. OCDL-34/10.08.2023).

Totodată, în exercitarea rolului spiritual, cultural și de parteneriat social, precum și a statutului legal de factori ai păcii sociale, Cultele religioase din România au promovat în fața decidenților politici și guvernamentali, prin acțiuni directe și indirecte, perspectiva adoptării unei poziții instituționale în acord cu valorile, principiile și interesul general al societății majoritar creștine.
...