Articole Semnele vremurilor Mapamond Creștin

O condamnare a Legii Egalității din perspectiva biblică

elefant.ro%20
evomag.ro%20
O condamnare a Legii Egalității din perspectiva biblică

Viziunea biblică asupra lumii învață că toți oamenii sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu și posedă valoare și demnitate inerente. Mai mult, creștinilor li se spune să facă dreptate (Mica 6:8), să-și iubească aproapele (Marcu 12:31) și să respingă parțialitatea (Iacov 2:1).

Prin urmare, creștinii ar trebui să se opună discriminării pe nedrept. Dar asta înseamnă că ar trebui să sprijine Legea egalității?, analizează David Closson într-un articol Family Research Council.

Într-un cuvânt, nu. Contrar numelui său, Legea Egalității nu promovează egalitatea, nici nu împiedică discriminarea pe nedrept. O analiză atentă a textului proiectului de lege relevă că va intensifica discriminarea împotriva a zeci de milioane de americani ale căror convingeri privind sexualitatea umană și căsătoria se bazează pe știință și încredințări religioase.

Va impune conformarea la o ideologie antitetică principiilor fundamentale ale viziunii biblice asupra lumii și va stabili o serie de politici sociale dăunătoare care au de-a face cu aproape fiecare aspect al vieții.

Implicațiile depline ale unui proiect de lege atât de amplu precum Legea Egalității sunt dificil de prevăzut; cu toate acestea, efectele imediate sunt clare. Legea Egalității ar elimina protecțiile existente privind libertatea religioasă, ar extinde dramatic accesul la avort și ar amenința dreptul femeilor la egalitate, intimitate și siguranță.

Libertatea religioasă

Convingerea, nu constrângerea, este modalitatea de a atrage ucenici către Evanghelie. Cuvântul grecesc peitho (a convinge, a face pe cineva să creadă prin cuvinte) este folosit pentru a descrie evanghelizarea realizată de apostolul Pavel (Fapte 19:8, 28:23; 2 Corinteni 5:11).

Incluzând libertatea religioasă în Primul Amendament, autorii Constituției SUA au recunoscut că oamenii ar trebui să fie liberi să creadă orice vor în ceea ce privește doctrina și să își conducă viața în conformitate cu aceste convingeri. Din păcate, Legea Egalității subminează această libertate prin eliminarea protecțiilor existente privind libertatea religioasă și prin constrângerea acceptării unei noi ortodoxii.

În primul rând, Legea egalității extinde definiția localurilor publice pentru a include orice organizație care furnizează bunuri, servicii sau programe comunităților lor. Aceasta înseamnă că lăcașurile de cult nu ar mai avea voie să țină programe specifice sexului, nici să aibă băi dedicate unui anumit sex biologic. Mai mult, bisericilor li s-ar putea cere să angajeze în anumite poziții oameni care nu sunt de acord cu convingerile bisericii privind căsătoria și sexualitatea.

În al doilea rând, Legea Egalității prevede exceptarea explicită a Legii privind restaurarea libertății religioase (RFRA), care a fost adoptată în unanimitate în Cameră și cu 97-3 în Senat înainte ca președintele Bill Clinton să o semneze, în 1993. Dacă o persoană credincioasă consideră că Legea Egalității le-a încălcat convingerile, nu mai pot folosi RFRA în instanță. Dacă sunt dați în judecată pentru nerespectarea ei, nu mai pot invoca RFRA în apărarea lor.

În mod similar, Legea Egalității ar amenința existența liceelor creștine, a universităților și a colegiilor care primesc orice formă de asistență financiară federală – inclusiv împrumuturi federale, pe care mulți studenți se bazează pentru a-și plăti școlarizarea.

Prin modificarea Titlului IV din Legea Drepturilor Civile din 1964, o prevedere generală de nediscriminare privind toate fondurile federale, Legea Egalității ar impune școlilor care primesc finanțare federală să respecte cerințele sale de orientare sexuală și identitate de gen, inclusiv la admiteri și standarde locative. Impactul financiar ar fi devastator pentru colegiile creștine care au refuzat să se conformeze și multe ar fi forțate să se închidă.

Viaţa

Conform Legii Egalității, discriminarea sexuală ar fi redefinită pentru a include un limbaj despre care instanțele au decis anterior că include avortul. Această redefinire – coroborată cu exceptarea RFRA în proiectul de lege și extinderea definiției localului public – pune în pericol legile federale de conștiință, existente de multă vreme, care protejează angajații din domeniul medical și contribuabilii ce se opun avortului. Prin intermediul acestor modificări, Legea Egalității ar crea efectiv un drept legislativ la avort.

Scriptura spune clar că viața celor nevinovați trebuie protejată. De exemplu, luați în considerare Proverbele 24:11-12:

Izbăveşte pe cei târâţi la moarte şi scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiaţi. Dacă zici: ‘Ah! n-am ştiut!’…Crezi că nu vede Cel ce cântăreşte inimile şi Cel ce veghează asupra sufletului tău? Şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui?

Mai mult, Psalmul 139 atestă că cei nenăscuți sunt persoane. În versetele 13-16, David descrie cum l-a creat Dumnezeu în uter:

Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.“

Mai sunt și alte părți în care Biblia afirmă că cei nenăscuți sunt persoane: Luca 1:39-45, Ieremia 1:4-5 și Exodul 21:22-25.

Extinzând accesul la avort, Legea Egalității consolidează mai departe cultura morții, care a luat viața a 62 de milioane de copii nenăscuți de când Curtea Supremă a SUA a decis Roe v. Wade în 1973. Numai în 2019, Planned Parenthood a avortat un număr record de 354.871 de copii.

Dreptul femeilor la egalitate, intimitate și siguranță

Legea Egalității ar redefini „sexul“ pentru a include identitatea de gen. Acest lucru ar fi în detrimentul egalității, intimității și siguranței femeilor în mai multe moduri. De exemplu, bărbaților biologici care se identifică ca femei ar trebui să le fie permis să concureze în sporturile feminine.

Nu numai că este periculos pentru femei să concureze împotriva bărbaților biologici în sporturile de contact (datorită faptului că bărbații sunt mai rapizi și mai puternici, în general), dar această reglementare ar penaliza de asemenea, pe nedrept, sportivele de sex feminin pentru structura lor fiziologică și le-ar reduce șansele de a fi remarcate de cei care recrutează pentru colegii și de a obține burse.

Mai mult, Legea Egalității ar sacrifica siguranța și viața privată a femeilor pe altarul corectitudinii politice, obligând la permiterea accesului bărbaților biologici care se identifică ca femei în băile publice ale femeilor, vestiare, dușuri și chiar în adăposturile pentru femei agresate.

Scriptura precizează clar că Dumnezeu a creat două sexe:

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.“ (Geneza 1:27)

Dumnezeu i-a creat atât pe bărbați, cât și pe femei după chipul Său, dar totodată i-a creat diferiți, gen masculin și gen feminin. A nega aceste distincții înseamnă a respinge tiparul bun și perfect al lui Dumnezeu.

Concluzie

Scriptura spune limpede că este nedrept să arăți parțialitate:

Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la faţa omului.“ (Iacov 2:1)

Nu este bine să cauţi la faţa oamenilor; chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat.“ (Proverbe 28:21)

Cu toate acestea, Legea Egalității nu este nici egală și nici corectă. Arată părtinire pentru o agendă LGBT radicală și discriminează milioane de americani. Creștinilor li se cere să-și iubească aproapele, dar nicăieri în Biblie nu ni se spune să compromitem siguranța și bunăstarea unora dintre ei, pentru a satisface dorințele altora, mult mai puțini.

Ar trebui să ne opunem puternic la această falsă reprezentare a egalității, astfel încât libertatea să poată prospera în națiunea noastră.

Traducere și adaptare
Tribuna.US