Articole Semnele vremurilor Diaspora Română Creștină

Peter Costea ◉ Earth Day / Ziua Terrei: nu o sărbătoriți!

elefant.ro%20
evomag.ro%20
Peter Costea ◉ Earth Day / Ziua Terrei: nu o sărbătoriți!
22 aprilie e desemnată de neopăgâni ca Earth Day / Ziua Terrei. A fost inițiată acum 25 de ani. Poate vă amintiți că de atunci încoace periodic ni se cerea să stingem luminile ori să întrerupem consumul de electricitate pentru o oră pentru a sărbători Earth Day / Ziua Terrei. Vineri se va sărbători din nou Earth Day. Dar evenimentele celebratorii deja au început.

În Colorado, în locul numit Garden of the Gods / Grădina zeilor, s-au strâns neopăgânii care au sărbătorit Terra. [Link: www.msn.com] Sloganul de la intrarea în Grădina zeilor este Earth Is Home / Terra ne este casa!

Curios, am căutat în publicațiile influente online să văd ce se scrie despre Sfintele Paște care s-au sărbătorit în Occident și Emisfera Vestică weekendul tocmai încheiat. Am fost surprins să văd că nicio publicație influentă nu a scris nimic despre Sfintele Paște. Au scris însă despre Earth Day!

Gândirea cetățenilor Terrei se schimbă. La început a fost ideea, apoi dorința de a o face cunoscută, iar apoi recunoscută sub forma unei sărbători. Nu e exclus ca în puțini ani (poate câteva administrații democrate în SUA) ca Earth Day să devină sărbătoare națională / federală.

Earth Day este un pericol pentru creștini, și nu doar. Noi nu credem că "Earth is Home! / Terra ne este casă!" Noi credem că a noastră Casă, cu "C", este dincolo de Terra poluată, ticsită de păcatele ființelor umane și împovărată de hedonismul lumii în care trăim. Parcă se potrivesc perfect cuvintele românilor, spuse uneori la frustrare la adresa celor iresponsabili, "cum de te mai rabdă pământul?"

Recomand creștinilor să nu sărbătorească Earth Day. Este o sărbătoare păgână practicată de canaaniți cu mii de ani în urmă. Numele idolului țărănii la care se închinau canaaniții era Baal. În New York există un templu dedicat lui Baal. Închinarea la zeul Terrei, însă, era universală în antichitate. Grecii aveau și ei zeița Terrei pe care o numeau Gaia. Gaia e o zeiță căreia i se închină feministele neopăgâne de astăzi.

Noi, nu privim spre țărână. Noi nu privim în jos. Noi privim în sus. Animalele privesc în jos. Privesc spre țărână, și doar spre țărână pentru că nu au suflet. Cei cu suflet, adică ființele umane, privesc în sus, singurele dintre creaturile lui Dumnezeu care privesc spre Creatorul lor.

În aprilie, de obicei, noi sărbătorim Sfintele Paște, biruința lui Hristos asupra morții, care este și o garanție a veșniciei noastre. Nu sub pământ, ci dincolo.

Ne îndreptăm spre o vreme când neopăgânismul va deveni mai influent decât este el astăzi. Neopăgânismul este un produs al lumii post-moderne. Tocmai când mă gândeam la un comentariu pentru astăzi am dat peste un fragment din cartea publicată în 1927 de francezul Rene Guenon (1886-1951) The Crisis of the Modern World / Criza Lumii Moderne. Îl redau în engleză, cum l-am citit eu, dar și în versiunea română.

Guenon s-a născut catolic, a devenit protestant, apoi un adept al religiilor orientale și în final a murit musulman. Dar tema constantă a cărților pe care le-a scris este că modernismul a omorât tradiția și în acest fel pe Dumnezeu / Divinitatea.
Iată cum vedea el lumea anului 1927:

Nothing and nobody is any longer in the right place; men no longer recognize any affective authority in the spiritual order or any legitimate power in the temporal; the profane presumes to discuss what is sacred, and to contest its character and even existence; the inferior judges the superior, ignorance sets bounds for wisdom, error prevails over truth, the human is substituted for the Devine, earth has priority over heaven, and the individual sets the measure of all things /

Nimic și nimeni nu mai sunt în locul potrivit; oamenii nu mai recunosc nicio autoritate spirituală și nici autoritatea pământească; profanul pretinde să discute sacrul și să-i conteste caracterul și existența; cei simpli îi judecă pe cei înțelepți; ignoranța stabilește limitele înțelepciunii, erorile stăpânesc asupra adevărului, ființa umană s-a substituit Divinității, Terra are prioritate asupra cerurilor, iar individul stabilește măsura lucrurilor …"

Aceste observații mi se par corecte și extrem de relevante și pentru aprilie 2022, când neopăgânii sărbătoresc 25 de ani de la inaugurarea sărbătorii păgâne Earth Day!

Dragi creștini: nu vă faceți părtași neopăgânismului, ori, în cuvintele și mai autoritare ale Apostolului Ioan de acum 2000 de ani, "Copilașilor, depărtați-vă de idoli"!
Peter Costea